Khắc phục lỗi thiếu updated, author theme Flatsome

0
48

Nếu bạn đang dùng theme wordpress Flatsome nhưng trong webmasters tools báo thiếu hai trường updated và author thì bài viết này ắc hẳng dành cho bạn. Như mình đã nói trước đây qua một bài viết trên Azawebsite thì dữ liệu cấu trúc là rất cần thiết nhưng chẳng thà là không có chứ nếu có mà bị lỗi là rất nghiêm trọng.

Updated, author là hai trường nhằm đánh dấu dữ liệu cấu trúc về thời gian và thông tin tác giả, mặc dù trong ở theme Flatsome bài viết có sẵn những thông tin này nhưng chưa được đánh dấu vào dữ liệu cấu trúc và bị lỗi.

theme-flatsome-loi-updated-author

Nhưng đừng lo bây giờ mình sẽ hướng dẫn cách khắc phục lỗi thiếu updated, author theme Flatsome dành cho bạn ngay đây.

Hướng dẫn của mình có hai cách dành cho các bạn nhé

Cách 1 : Từ trang quản trị wordpress các bạn vào Giao diện > Sửa > Flatsome (cột bên phải)> inc > init.php

Cách 2 : Truy cập vào quản trị hosting public_html > wp-content > themes > flatsome > inc > init.php

Và thêm vào file này đoạn code sau nhé

//add hatom data
function add_suf_hatom_data($content) {
$t = get_the_modified_time(‘F jS, Y’);
$author = get_the_author();
$title = get_the_title();
if (is_home() || is_singular() || is_archive() ) {
$content .= ‘<div class=”hatom-extra” style=”display:none;visibility:hidden;”><span class=”entry-title”>’.$title.'</span> was last modified: <span class=”updated”> ‘.$t.'</span> by <span class=”author vcard”><span class=”fn”>’.$author.'</span></span></div>’;
}
return $content;
}
add_filter(‘the_content’, ‘add_suf_hatom_data’);

Hoặc đối với các theme khác các bạn có thể thêm đoạn code trên vào trong file functions.php nhé.

Cuối cùng hãy bấm lưu và sử dụng công cụ https://search.google.com/structured-data/testing-tool/ kiểm tra lại cấu trúc bài viết kiểm tra thành quả của bạn vừa làm được nhé.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here